Befattningar

Befattningar inom Social- och hälsovårdsverket

En välfungerande organisation kräver sin personal. Vi på Social och -hälsovårdsverket anställer allt från sjukskötare till kockar. Alla behövs för att kunna ge nejdens invånare den bästa möjliga servicen.

Befattningar

 • Läkare
 • Sjukskötare
 • Hälsovårdare
 • Närvårdare
 • Primärskötare
 • Barnmorska
 • Barnskötare
 • Socionom
 • Socialarbetare
 • Socialhandledare
 • Psykolog
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Konditionsskötare
 • Laboratorieskötare
 • Röntgenskötare
 • Mentalvårdare
 • Talterapeut
 • Näringsterapeut
 • Instrumentskötare
 • Avdelningsskötare
 • Biträdande Avdelningsskötare
 • Avdelningssekreterare
 • Kanslist
 • Farmaceut
 • Tandläkare
 • Tandskötare
 • Munhygienist
 • Hälsoinspektör
 • Veterinär
 • Veterinär inom livsmedelshygien
 • Avdelningssekreterare/Hvc-biträde
 • Anstaltsbiträde/Städare
 • Kock
 • Köksbiträde