Työtehtävät

Toimet Sosiaali- ja terveysvirastossa

Hyvin toimiva organisaatio tarvitsee henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveysvirasto palkkaa henkilökuntaa sairaanhoitajista kokkeihin. Kaikkia tarvitaan, jotta voimme antaa seudun asukkaille parhaan mahdollisen palvelun.

Työtehtävät

 • Lääkäri
 • Sairaanhoitaja
 • Terveydenhoitaja
 • Lähihoitaja
 • Perushoitaja
 • Kätilö
 • Lastenhoitaja
 • Sosionomi
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosiaaliohjaaja
 • Psykologi
 • Fysioterapeutti
 • Toimintaterapeutti
 • Kuntohoitaja
 • Laboratoriohoitaja
 • Röntgenhoitaja
 • Mielenterveyshoitaja
 • Puheterapeutti
 • Ravitsemusterapeutti
 • Välinehoitaja
 • Osastonhoitaja
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Osastosihteeri
 • Kanslisti
 • Farmaseutti
 • Hammaslääkäri
 • Hammashoitaja
 • Suuhygienisti
 • Terveystarkastaja
 • Eläinlääkäri
 • Hygieenikkoeläinlääkäri
 • Osastosihteeri/tk-apulainen
 • Laitosapulainen/Siivooja
 • Kokki
 • Keittiöapulainen

Henkilökunta kertoo