Lääkärinä Pietarsaaressa

Aikaa potilaalle, oikeasti.

Lääkärit kertovat mielipiteensä

Sosiaali- ja terveysviraston palveluksessa olevat lääkärit toteavat:

”Omien kehitysehdotusten kokeilemiseen on hyvät mahdollisuudet”

”Hyvä tuttavallinen työyhteisö”

”Kaikki auttavat ja kuuntelevat toisiaan”

”Kollegoita voi konsultoida käytävällä, ruokasalissa tai puhelimitse. Kaikki vastaavat ystävällisesti.”

Lue lisää organisaatiostamme ja henkilöstöeduistamme täältä.

Miksi Pietarsaari?

Kiireestä tasapainoon

Taas tunti aamuruuhkassa kaupunkiin? Ei täällä – ruuhkassa istuminen vaihtuu aamulenkkiin suoraan kotiportailta, ainutlaatuiseen luontoon tai läheiseen merenrantaan, ja aloitat työpäivän virkistyneenä ja täynnä energiaa. Pietarsaaren seudulla yhdistät helposti merkityksellisen työn ja mielekkään vapaa-ajan.

 

Laatua elämään

Asuntojen hinnat ja asumiskulut ovat kohtuulliset ja luonto kulman takana, mitä muuta voi toivoa? Ehkä lähellä sijaitsevat muut palvelut kuten työpaikat, koulut, tarhat sekä kaupungin rikas ja monipuolinen kulttuuritarjonta. Pietarsaari on pieni, mutta täällä elät virikkeellistä ja viihtyisää elämää. Kaupunki on tarpeeksi iso tarjotakseen monipuoliset palvelut, mutta kuitenkin tarpeeksi pieni, jotta elämä on aidosti yhteisöllisempää.

Paranna elämänlaatuasi ja tule meille töihin! Täällä rannikkoseudulla on vaikka kuinka paljon löydettävää, niin töissä kuin vapaa-ajalla.

 

Kielikylpy kaupan päälle

Työyhteisömme on kaksikielinen, mutta voit hyvin tehdä töitä omalla äidinkielelläsi. Täällä on kuitenkin erinomainen mahdollisuus kehittää kielitaitoasi sekä töissä että vapaa-aikana!
Luodossa, Pedersören kunnassa, Pietarsaaressa ja Uudessakaarlepyyssä sinua odottavat monipuoliset tehtävät.

 

Haluatko lukea lisää siitä, miksi Sosiaali- ja terveysvirasto on niin loistava työpaikka. Kurkista tänne!

Vahva yhteisöllisyys ja henkilökohtainen ilmapiiri

hvc läkare Johanna

”Pienessä sairaalassa ei huku massaan”

Johanna, yleislääkäri

– Minulla on maailman parhaat työkaverit, Sosiaali- ja terveysvirastossa yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Johanna Torp-Duma sanoo.

Johanna on opiskellut Uumajassa, mutta palasi takaisin kotiseudulle perusopinnot suoritettuaan yhdessä miehensä kanssa. He halusivat kokeilla asumista lähempänä sukua ja ystäviä ja valitsivat Pietarsaaren. Tänä päivänä, kymmenen vuotta myöhemmin, he asuvat edelleen Pietarsaaressa. Nykyään heillä molemmilla on vakituinen työpaikka, talo ja kolme iältään 2-, 6- ja 8-vuotiasta lasta.

– Urani alussa minulla ei ollut minkäänlaista ajatusta ryhtyä yleislääkäriksi. Mutta yhdeksän pakollisen kuukauden jälkeen Malmin terveyskeskusvastaanotossa minut vakinaistettiin, vaikka olin edelleen vanhempainvapaalla, Johanna kertoo iloisesti.

Työkavereiden antaman tuen lisäksi Johanna arvostaa työpaikkaansa sen työntekijät kohtaavasta ja joustavasta asenteesta. Johto huolehtii asiat kaikkien parhaaksi ja työntekijät saavat työskennellä sellaisten asioiden parissa, joihin heillä on palava kiinnostus.

– Pienessä sairaalassa työskentelyssä on monia etuja. Meillä on hyvät mahdollisuudet konsultoimiseen ja täällä et huku massaan. Jos minulla on tarve soittaa ja kysyä joltakin neuvoa, henkilö langanpäässä tietää kuka olen. Tällä tavoin meistä jokainen on tärkeä lenkki, joista yhdessä muodostuu toimiva kokonaisuus, Johanna päättää.

Yhteistyö laajentaa osaamispohjaa

Nykyään 27 vuoden ikäinen hevonen sai erikoislääkäri Jenny Gripenbergin hakeutumaan takaisin kotikaupunkiinsa Pietarsaareen Uumajan opiskeluvuosien jälkeen.

– Minulla ei ollut varsinaisia suunnitelmia muuttaa takaisin juurilleni, mutta ajattelin, että jos teen sen niin sitten hankin ainakin hevosen, Jenny sanoo nauraen.

Jennyn elämään tuli paljon muutakin kuin vain hevonen. Nykyään hän asuu edelleen Pietarsaaressa perheineen.

– Viihdyn täällä! Sen mitä me teemme Malmissa tänä päivänä, teemme hyvin. Hoidon saaminen on helppoa ja sujuvaa.

Koska toimimme pienessä mittakaavassa, yhteistyöstä tulee luonnollinen osa arkeamme, mikä johtaa automaattisesti siihen, että koko henkilökunnan osaamispohja laajenee.

Jenny on erikoistunut sisätauteihin ja huolehtii nykyään ennen kaikkea diabetespotilaista sekä vatsa- ja suolistosairauksista kärsivistä.

– Koska diabetes on krooninen sairaus, potilas ei parane koskaan. Saan olla siinä tukena ja kuunnella nöyränä henkilön elämäntilannetta. Koska tapaamme säännöllisesti elämän aikana rakennamme hienoja suhteita toisiimme, mitä arvostan kaikkein eniten omassa työssäni, Jenny kertoo.

”Viihdyn täällä! Sen mitä me teemme Malmissa tänä päivänä, teemme hyvin.”

Jenny, sisätautien erikoislääkäri

Tule lääkäriksi Pietarsaareen

Pienessä organisaatiossa on etunsa! Meillä voit nykäistä työkaveria hihasta heti, jos joku mietityttää; läheiset suhteet työkavereihin rakentavat turvallisen pohjan omalle kehittymiselle. Olet yksi meistä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Lääketieteen opiskelija, erikoistuva lääkäri tai yleislääketieteen opiskelija, sinulle on aina paikka meillä. Toivotamme luonnollisesti myös valmistuneet yleislääkärit ja erikoislääkärit tervetulleiksi.

Lääketieteen opiskelija

Yleislääketieteen erityiskoulutus, YEK

Erikoislääkäriksi

Lääketieteen opiskelija

Otamme lääketieteen opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet vähintään kolme vuotta ja suorittaneet ainakin osan kyseisen erikoisalan kurssista. Kaikki lääkärin sijaisuudet edellyttävät Valviran hyväksyntää ennen töiden aloittamista.

Tarjoamme sinulle alun urallesi, jossa läheistä potilastyötä, hyvää työyhteisöä ja mahdollisuutta vaikuttaa organisaatioon pidetään suuressa arvossa.

Kolmen vuoden opinnot – Amanuenssi

Kolme vuotta opiskeltuaan ja ainakin osan kyseisen erikoisalan kurssista suoritettuaan lääketieteen opiskelija voi toimia amanuenssina sairaalan kaikissa yksiköissä. Amanuenssi osallistuu potilastyöhön osastolla ja/tai poliklinikalla toimien ohjaavan lääkärin vastuulla.

Amanuenssina voi harjoitella lääkärin työtehtäviä ja valmistautua lääkärinä toimimiseen. Amanuenssijakso yhdellä erikoisalalla kestää yleensä 1 kk.

Turun yliopiston opiskelijat voivat hakeutua amanuensseiksi myös yliopiston kautta. Kesän amanuenssipaikkoja haetaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse johtavaan lääkäriin. Lääketieteen opiskelijat voivat toimia myös lyhyempiä jaksoja harjoittelijana.

 

Neljän vuoden opinnot – Toimi lääkärin sijaisena sairaalan erikoisalalla tai yleislääketieteen osastolla

Lääketieteen opiskelija voi toimia lääkärin sijaisena suoritettuaan kaikki neljään – viiteen ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluvat opinnot tentteineen. Neljän vuoden opinnot suoritettuaan lääketieteen kandidaatti voi toimia sairaalan erikoisalalla tai yleislääketieteen osastolla lääkärin sijaisena.

 

Viiden vuoden opinnot – Toimi lääkärin sijaisena terveyskeskuksessa, kotisairaanhoidossa tai päivystyksessä

Viidennen opintovuoden jälkeen voi toimia lääkärin sijaisena terveyskeskuksessa, kotisairaanhoidossa tai päivystyksessä. Kesällä on tarjolla sekä terveyskeskus- että päivystyslääkärin sijaisuuksia sekä myös sairaalalääkärin sijaisuuksia. Erikoisalasta riippuen sairaalalääkärin työ käsittää työskentelyä osastolla, päivystys- ja ajanvarauspoliklinikalla vanhemman lääkärin ohjauksessa. Terveyskeskuslääkärin työtehtäviin kuuluu päivystysvuorot päivisin, iltaisin sekä viikonloppuisin. Terveystalo hoitaa sairaalapäivystykset iltaisin ja viikonloppuisin ja vähintään viiden vuoden opinnot suorittaneet opiskelijat saavat osallistua päivystykseen iltaisin. Tämä sovitaan suoraan opiskelijan ja Terveystalon välillä.

 

Kokenutta apua on aina saatavilla

Lääketieteen opiskelijat toimivat terveyskeskuslääkärin sijaisina pääterveysasemalla Pietarsaaressa tai Uudessakaarlepyyssä, missä on koko ajan mahdollisuus konsultoida kokeneempaa lääkäriä. Järjestämme perehdytyksen toimintaan, lääkärin työhön ja Effica-potilastietojärjestelmän käyttöön.

Lääkäreiden viikoittaisen koulutusohjelman lisäksi kandidaateille järjestetään erikseen käytännön koulutusta. Jokaiselle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan auttamaan asunnon järjestämisessä. Kesäsijaisuuksia voi hakea ottamalla yhteyttä sähköpostitse johtavaan lääkäriin tai yksikön ylilääkäriin.

 

Hakemus opiskeluoikeudesta Valviraan

Hakemuksesta on käytävä ilmi tiedot suoritetuista opinnoista sekä kielitaito (lähinnä ruotsi/suomi) sekä toivomus erikoisalasta sekä sijaisuuden ajankohdasta. Huomioi, että hakemus opiskeluoikeudesta on tehtävä Valviraan hyvissä ajoin.

Lue lisää

Yleislääketieteen erityiskoulutus, YEK

Tarjoamme:
 • Neuvontaa milloin tahansa työpäivän aikana
 • 45 minuutin potilasajat perehdytysjakson aikana

Malmilla voit suorittaa koko palvelun yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa. Suunnittelemme yhdessä kanssasi kokonaisuuden, jossa pääset syventämään taitojasi monipuolisesti terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Terveyskeskuksessa tutustut tuutorisi ohjauksessa työhön vastaanotolla, neuvolassa, päivystyksessä ja osastolla.

Sairaalassa voimme järjestää palvelun kaikilla erikoisaloillamme. Loman ansainta ei keskeydy siirtyessäsi terveyskeskuspalvelusta sairaalaan, koska työnantaja säilyy samana. Työtehtäviin kuuluu päivystykset päiväsaikaan ja terveyskeskuslääkäreille myös ilta- ja viikonloppupäivystykset. Terveystalo hoitaa sairaalapäivystykset työajan ulkopuolella.

 

Mahdollisuus lisäkoulutukseen ja joustavat työajat

Viikoittaisten sisäisten koulutusten lisäksi nuoretkin lääkärit pääsevät joustavasti ulkopuolisiin koulutuksiin työnantajan kustannuksella. Halutessasi voit tehdä osa-aikatyötä.

Lue lisää

Erikoistu yleislääketieteen erikoislääkäriksi

Meillä voit erikoistua yleislääketieteen erikoislääkäriksi. Toimimme Turun yliopiston koulutusterveyskeskuksena. Malmilla voit suorittaa terveyskeskuksessa ja sairaalan eri erikoisaloilla kaikki tarvitsemasi palvelut.

Myös useilla muilla erikoisaloillamme on koulutusoikeudet erikoistumispalvelua varten, joten voit kouluttautua erikoislääkäriksi sairaalaamme. Meillä on pitkät perinteet erikoistumisyhteistyöstä Norlannin yliopistollisen sairaalan kanssa Uumajassa sekä hyvät yhteydet niin Turun, Tampereen, Oulun kuin Helsinginkin yliopistollisiin sairaaloihin.

Tule meille erikoislääkäriksi

Yhteisöllisyys huipussaan maan
terveimpiin kuuluvalla seudulla

Konsultoi kollegojasi käytävillä, opi toinen kotimainen kieli ja nauti hyvästä työyhteisöstä. Tule erikoislääkäriksi Sosiaali- ja terveysvirastoon.

Olemme edelläkävijöitä uuden terveydenhuoltolain hengessä. Tarjoamme alueemme väestölle perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palvelut. Perusterveydenhuollossa on noin 30 terveyskeskuslääkärin virkaa, 15 hammaslääkärin virkaa ja sairaalassa noin 30 lääkärin virkaa eri erikoisaloilla.

Keskitymme hoitamaan tavallisia sairauksia, mutta voit myös kehittää taitojasi kiinnostuksesi mukaan. Pietarsaaren seudun väestö on keskimäärin terveempää kuin muualla maassa, mikä näkyy myös sairauksien kirjossa.

 

Kielikylpy kaupan päälle

Palvelemme väestöä suomeksi ja ruotsiksi. Koulun ruotsin kielen taidoilla pääsee hyvin alkuun ja järjestämme tarvittaessa kielenopetusta. Työssä tarvittava kielitaito kehittyy nopeasti.

Moniammatilliset tiimit ja
hyvät konsultaatiomahdollisuudet

Kollegat ja konsultaatiomahdollisuudet ovat lähellä omassa organisaatiossa. Potilaiden hoidossa ja henkilökunnan koulutuksessa teemme yhteistyötä Vaasan keskussairaalan ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa.

Henkilökuntamme tekee työtä yli rajojen ja me kaikki työskentelemme moniammatillisissa tiimeissä mahdollisimman paljon. Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan osaamistaso on korkea ja meillä on hyvä työyhteisö.

 

Meillä viihdytään

Työnantajana Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii henkilökunnan viihtyvyydestä ja työterveydestä mm. järjestämällä kehitys- ja virkistyspäiviä ja sponsoroimalla uimahalli- ja kuntosalikäyntejä sekä muita liikuntamuotoja. Henkilöstöyhdistys tarjoaa niin kulttuuri- kuin liikunta-aktiviteetteja.

Pietarsaaren seutu on ihanteellinen myös perheille. Palvelut ja luonto ovat lähellä, kulttuurielämä ja koulutustarjonta vilkasta ja elämisen kustannukset ovat kohtuulliset. Yleistietoa seudusta löydät www.pietarsaarenseutu.fi

Erikoisalamme

 • Fysiatria ja kuntoutus
 • Geriatria
 • Keuhkosairaudet
 • Kirurgia
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Lasten- ja nuorisopsykiatria
 • Lastentaudit
 • Naistentaudit ja synnytykset
 • Neurologia
 • Psykiatria
 • Radiologia (Vaasan keskussairaala)
 • Silmätaudit
 • Sisätaudit
 • Yleissisätaudit
  • Kardiologia
  • Gastroenterologia
  • Reumatologia
  • Yleislääketiede

Lääketieteen opiskelijat ja lääkärit

Pia-Maria Sjöström
Terveydenhuollon hallinto
Pohjanlahdentie 1
Pl 111, 68601 Pietarsaari
Vanha sairaala, sisäänkäynti I, 3. kerros

– Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän puheenjohtaja
– Lääketieteellisen tutkimuksen yhteyshenkilö

06 786 2001, 06 786 1111
050 432 3964