SOSIAALI­TYÖNTEKIJÄKSI!

Hanki jatkokoulutus tai kuje suoraa reittiä perille.

Kolme eri reittiä sosiaalityöntekijän ammattiin

Mikä koulutus sinulla on?
Olen koulutettu sosionomi AMK. Sosiaaliohjaajan työn ohella kouluttaudun eteenpäin ja suositin juuri yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon sosiaalityössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Suunnittelen hakevani lähitulevaisuudessa maisterinopintoihin samaan yksikköön.

Vaikka opintojen pääkieli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on suomi, siellä on mahdollisuus palauttaa tehtävät myös ruotsin kielellä. Olen erittäin tyytyväinen opintoihini Kokkolassa, opettajat ovat osaavia ja ohjaajat antavat tukea.

Mitä työhösi kuuluu?
Olen työskennellyt sosiaaliohjaajana vammaishuollossa vuodesta 2014 ja minulla on nyt vuoden mittainen sijaisuus vt. sosiaalityöntekijänä vammaishuollossa. Sosiaaliohjaajan roolissa tein työtä muun muassa löytääkseni työtoimintaa avoimilta työmarkkinoilta henkilöille, joilla on erilaisia toimintarajoituksia. Nyt alan työskennellä kokonaisvaltaisemmin sekä lapsiperheiden että aikuisten parissa kartoittamalla heidän voimavarojaan ja tuen tarvetta.

Mikä työssäsi on parasta?
Kaikkein parasta työssäni on yhteydenpito asiakkaisiin. On uskomattoman palkitsevaa, kun onnistuu synnyttämään luottamuksen ja näkee, miten henkilö kehittyy.

Miksi kouluttaudut eteenpäin sosiaalityöntekijäksi?
Tärkein motivaattorini on kiinnostus ja halu oppia lisää sosiaalityöstä. Voidakseni ottaa kokonaisvastuun asiakkaiden työprosesseista, mutta myös pyrkiäkseni sosiaalityön kautta vaikuttamaan muutoksiin asiakkaan lähiympäristössä.

Sosiaalihuolto ei ole mikään arvostettu ala eikä sosiaalityön ymmärtäminen ole aina itsestään selvää. Siksi on mielestäni tärkeää, että kaikille sosiaalipuolen ammattiryhmille vaaditaan pätevyys. Se lisää toivottavasti ymmärrystä siitä, että sosiaalihuollossa tehtävässä työssä vaaditaan ammattiosaamista.

Koulutuksen ja pätevyyden lisäksi myös kokemuksella on suuri arvo. Henkilökohtaisesti koen, että mahdollisuus tehdä työtä ja opiskella samanaikaisesti on mahdollistanut teorian viemisen käytäntöön konkreettisemmalla tavalla, mikä on vahvistanut niin oppimisprosessia kuin ammatillista identiteettiä.

Lue lisää

Mikä koulutus sinulla on?
Minulla on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto sosiaalityöstä ja maisterintutkinto kulttuurien välisestä viestinnästä. Tällä hetkellä kirjoitan maisterintutkielmaa sosiaalityöstä.

Mitä työhösi kuuluu?
Sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa koordinoin tukipalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sekä toimin heidän edustajanaan. Yhteen hioutuneessa tiimissä, johon kuuluu sosiaaliohjaaja, johtava sosiaalityöntekijä, koordinaattori ja perheneuvoja, vien asiakkaiden muutosprosessia eteenpäin. Työ on jossain määrin byrokraattista, mutta suurin osa ajasta vietetään kuitenkin yhdessä asiakkaiden kanssa kentällä.

Mikä työssäsi on parasta?
Pitkäaikainen suhde asiakkaisiin antaa ehdottomasti lisäarvoa. Kun voi auttaa vaikeuksissa olevia lapsia ja nuoria ja saa olla mukana heidän muutosprosessissaan on syy siihen, miksi haluan työskennellä lastensuojelussa.

Miksi kouluttaudut eteenpäin sosiaalityöntekijäksi?
Työskentelin jonkin aikaa lastensuojelun parissa Ruotsissa ja olin utelias näkemään miltä suomalaiset työskentelytavat näyttivät. Suomessa vaaditaan korkeampi koulutustaso, jotta voi työskennellä sosiaalityöntekijänä ja siksi päätin jatkaa maisteritason opinnoissa töiden ohella.

Lue lisää

Mikä koulutus sinulla on?
Minulla on psykologian kandidaatin tutkinto sekä valtiotieteiden maisterin tutkinto kehityspsykologiasta ja kirjoitan juuri nyt maisterintutkielmaani samasta aihealueesta.

Mitä työhösi kuuluu?
Sosiaalityöntekijänä toimin asiakkaiden äänitorvena, koordinoin palveluja ja tarvittavaa tukea, jota muutosprosessin eteenpäin vieminen vaatii. Teemme yhteistyötä tiiviinä ryhmänä sosiaaliohjaajan, johtavan sosiaalityöntekijän, koordinaattorin ja perheneuvojan kanssa.

Mikä työssäsi on parasta?
Viihdyn työssäni, koska se on vaihtelevaa ja koskaan ei voi ennakoida mitä päivän aikana tapahtuu. Kaikkein parasta ammatissani on asiakkaiden kanssa syntyvä läheinen yhteys. Työ vaatii henkilökohtaista sitoutumista, koska käytän itseäni työvälineenä ja mitään vakiovastauksia ei ole.

Miksi kouluttaudut eteenpäin sosiaalityöntekijäksi?
Psykologin työ ei houkutellut minua, halusin liikkuvamman työn ja olla kentällä. Alkuperäinen suunnitelmani oli työskennellä koulukuraattorina, mutta päädyin lastensuojeluun sattuman kautta. Nyt kirjoitan maisterintutkielmaani sosiaalityöstä saadakseni sosiaalityöntekijän pätevyyden.

Lue lisää

Tiesitkö, että?

  • Sosiaalityöntekijöiksi opiskelevilla on mahdollisuus 20 opintopäivään vuodessa.
  • Työaikaa voidaan tarvittaessa lyhentää opiskeluaikana.

Kaikki reitit vievät sosiaalityöntekijäksi

Siirrä hiiri lukujen päälle niin näet yksityiskohdat

2
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma

3
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aikoo hakea sosiaalityön maisterin opinto-ohjelmaan.

1
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma.

2
Helsingin yliopisto

Filosofian maisteri, kulttuurienvälinen viestintä, pääaine uskontotiede.

3
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kirjoittaa maisterin tutkielmaansa.

1
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma.

2
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Yhteiskuntatieteiden maisterintutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma.

1
American University-Central Asia

Psykologian kandidaatin tutkinto.

2
Åbo Akademi, Vaasa

Valtiotieteiden maisteri, kehityspsykologia

3
Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto

Sosiaalityön opintoja.

4
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityö.

2
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma

3
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Aikoo hakea sosiaalityön maisterin opinto-ohjelmaan.

1
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma.

2
Helsingin yliopisto

Filosofian maisteri, kulttuurienvälinen viestintä, pääaine uskontotiede.

3
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kirjoittaa maisterin tutkielmaansa.

1
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma.

2
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Yhteiskuntatieteiden maisterintutkinto, sosiaalityön opinto-ohjelma.

1
American University-Central Asia

Psykologian kandidaatin tutkinto.

2
Åbo Akademi, Vaasa

Valtiotieteiden maisteri, kehityspsykologia

3
Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto

Sosiaalityön opintoja.

4
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki

Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityö.