YHDESSÄ!

Ratkaisut syntyvät moniosaamisesta

Sosiaalihuollon erikoisjoukot työskentelevät moniammatillisesti

Olemme kaikki kuulleet poliisin erikoisjoukoista, jotka tulevat paikalle silloin kun tarvitaan todella kohdistettua asiantuntemusta. Mutta kuinka moni on kuullut lastensuojelun henkilökunnasta? Se on ryhmä, joka harvoin nostetaan parrasvaloihin, vaikka heillä on erikoisosaamista, joka on elintärkeää silloin kun lapsen tai perheen puolesta on ilmeinen huoli.

Pietarsaaren lastensuojelussa työskennellään systeemisellä työskentelymallilla, jossa perheitä lähestytään ratkaisukeskeisesti kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.

– Kartoitamme lapsen läheisten keskinäiset suhteet ja hänen koko verkostonsa. Pyrimme luomaan kokonaiskuvan lapsen arjesta ja työskentelemään niistä lähtökohdista kaikkien asianosaisten osapuolten kanssa, sosiaalityöntekijä Camilla Lundén kertoo.

Camilla ei työskentele yksin. Sen jälkeen, kun systeeminen työskentelymalli syksyllä 2018 otettiin käyttöön, koko lastensuojelun henkilökunta on työskennellyt yhdessä pienissä ryhmissä. Camillan ryhmään kuuluu hänen itsensä lisäksi sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, koordinaattori, perheterapeutti sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimi tapaa kerran viikossa ja käy läpi perheiden tilanteita.

– Koska systeeminen työskentelymalli on meille suhteellisen uusi, olemme luoneet ryhmässämme omat rakenteet sille miten kokouksemme rakentuvat. Meillä on säännöt ja menetelmät, joiden avulla saamme pidettyä kokoukset tehokkaina oikeisiin asioihin keskittyen, sosiaalityöntekijä Karin Bjonbäck kertoo.

”Kaikki perheet, joiden kanssa työskentelemme ovat aivan tavallisia perheitä”

Camilla Lundén

”Nauramme paljon yhdessä”

Jennie Haga

Tiimikokouksissa keskustellaan perheiden tilanteista eri näkökulmista. Kokouksissa kartoitetaan tietoa, reflektoidaan ja tehdään hypoteeseja. Perheille asetetaan tavoitteet, jotta työtä voidaan jatkaa realistisilla ja pitkäaikaisilla suunnitelmilla. Johtava sosiaalityöntekijä toimii ryhmässä keskustelukumppanina suuremmissa juridisissa päätöksissä, koordinaattori auttaa käytännön asioiden järjestämisessä ja perheterapeutti tuo uusia näkökulmia.

– Perheterapeutti osallistuu tiimikokouksiin joka toinen viikko, hän tulee seurakunnasta ja on siten täysin ulkopuolinen toimija. Hänen ulkopuolinen näkökulmansa ja kokemuksensa terapiasta tuo todellista lisäarvoa ja ohjaa meidät takaisin asioiden ytimeen, kun meidän ajatuksemme joskus katkeaa, sosiaaliohjaaja Jennie Haga sanoo nauraen.

Työ lastensuojelussa ei ole mitään toimistotyötä, jokainen ryhmän jäsen tapaa lapsia ja heidän perheitään jatkuvasti kentällä tai jossakin Perhepalvelukeskuksen kokoushuoneista. Nopeita ratkaisuja ei ole, henkilökunta työskentelee pitkäjänteisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa auttaakseen koko perheen arkea.

Kukaan kollegoista ei kätke maton alle sitä, että työ on vaativaa. Kollegoiden välinen yhteenkuuluvuus ja asiakkaiden kanssa luotu yhteys saavat heidät jaksamaan.

– Parasta työssämme on sen monipuolisuus, koskaan ei voi tietää mikä odottaa, kun tulee aamulla. Lisäksi monisäikeisyys perheissä, joiden asioita selvitämme, on opettavaista ja haastavaa. Perhetilanteet, joihin osallistuu lähietäisyydeltä tekevät nöyräksi, sosiaaliohjaaja Pia Nordling sanoo.

Lastensuojelun tiimi on yhteen hioutunut porukka. Ajoittain perheet tarvitsevat tiiviitä tukitoimenpiteitä, jotka vaativat henkilökunnalta paljon, ja siksi on tärkeä tukea ja rohkaista toisiaan.

– Me luotamme toisiimme ja kun voi tuntea olonsa turvalliseksi tiimissä, se saa meidät viihtymään työssä paremmin. Nauramme myös paljon yhdessä! Olemme nöyriä asiakkaidemme edessä emmekä tuomitse ketään, koska tiedämme että kuka tahansa voi kohdata vastoinkäymisiä elämässä, Jennie ja Karin toteavat.

Lastensuojelussa asiakkaat ovat lapsia ja heidän oikeutensa on määritelty lastensuojelulaissa. Vanhempien vastuulla on täyttää lastensuojelulain määräämät velvoitteet. Lastensuojelun rooli on tukea vanhempia niin että heillä on mahdollisuus olla riittävän hyviä vanhempia lapsilleen. Lastensuojelu varmistaa kaikissa prosessin vaiheissa, että lasten oikeuksia noudatetaan.

”Vaikeita päätöksiä ei tarvitse koskaan tehdä yksin. Tiimityö luo paremmat edellytykset sekä henkilökunnalle että perheille”

Karin Bjonbäck

”Asiakkaiden kanssa syntyvä yhteys on työssäni kaikkein parasta”

Pia Nordling