Kontaktuppgifter

Besöksadresser

Malmska social- och hälsocentral: Kållbyvägen 7, Jakobstad
Hvc i Nykarleby: Mathesiusgatan 9, Nykarleby
Förvaltning: Skolgatan 25 – 27 C, Jakobstad

Övriga adresser i nedanstående sökfunktion eller på enheternas sidor

Telefonväxel
Social- och hälsovårdsverket 06 786 1111*

Fax
06 786 2015

Post- och faktureringsadress

Staden Jakobstad
Social- och hälsovårdsverket
Pb 111
68601 Jakobstad

Elektroniska cirkulär
registratorskontoret.sochv[at]jakobstad.fi

Personalens e-post
fornamn.efternamn[at]jakobstad.fi

Här kan du söka den som du behöver få tag i. Du kan söka på namn eller arbetsuppgift, ex. “Anders Andersson” och “socionom”.

Kontaktpersoner