Läkare i Jakobstad

Tid för patienten, på riktigt.

Läkare tycker till

Sagt om Social- och hälsovårdsverket
av våra anställda läkare.

”Möjligheterna är goda att pröva egna utvecklingsförslag”

”Fin familjär arbetsgemenskap”

”Alla hjälper och lyssnar på varandra”

”Det går att konsultera kollegor i korridoren, i matsalen eller per telefon. Alla svarar vänligt ”

Läs mer om vår organisation och våra personalförmåner här.

Varför Jakobstad?

Från jäkt till lugn

Igen en timme i rusningstrafik in till centrum? Inte hos oss – här byter du ut rusningstrafiken mot en morgonlänk. Ta dig direkt från din trappa till skogsstråk och havsstränder, inget gör dig mer redo och full av energi inför en ny arbetsdag. I Jakobstadregionen kombinerar du lätt ett meningsfullt arbete med en innehållsrik fritid.

 

Livskvalitet

Förmånliga boendekostnader och naturen precis bakom knuten, vad mer kan man önska sig? Kanske närhet till all övrig service som skolor, daghem och arbetsplatser samt ett rikt kulturutbud. Jakobstad är litet men innehållsrikt, här kan du leva ett stimulerande och avslappnat liv. Staden är tillräckligt stor för att kunna erbjuda mångsidig service, men tillräckligt liten för att ge en känsla av äkta gemenskap.

Jobba hos oss och skapa ett liv med mening! Det finns hur mycket som helst att upptäcka här längs vår kust- remsa, både på jobbet och fritiden.

 

Språkbad på köpet

Vår arbetsgemenskap är tvåspråkig, men du får givetvis prata ditt eget modersmål med dina kollegor. Möjligheten att utveckla dina språkkunskaper både i arbetet och på fritiden är utmärkta här!

Mångsidiga arbetsmöjligheter väntar på dig i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby.

 

Vill du läsa mera om varför Social- och hälsovårdsverket är en sådan ypperlig arbetsplats. Kika in här!

God gemenskap och personlig atmosfär

hvc läkare Johanna

”På ett litet sjukhus är man inte bara en i mängden”

Johanna, allmänläkare

– Jag har världens bästa arbetskamrater, säger Johanna Torp-Duma, specialiserande läkare inom allmänmedicin på Social- och hälsovårdsverket.

Johanna har studerat i Umeå, men återvände till hemtrakterna tillsammans med sin man när hon var klar med sin grundutbildning. De ville prova på att bo närmare släkt och vänner och valet föll på Jakobstad. Idag, tio år senare, är de fortfarande bosatta i Jakobstad. Numera har de båda fasta jobb, ett hus och tre barn i åldrarna 2, 6 och 8 år.

– I början av min karriär hade jag ingen tanke på att bli allmänläkare. Men efter nio obligatoriska månader på Malmskas hvc-mottagning blev jag fast anställd, trots att jag för tillfället var föräldraledig, berättar Johanna glatt.

Utöver det kollegiala stödet uppskattar Johanna sin arbetsplats för den lyhördhet och flexibilitet som råder. Ledningen ser till allas bästa och anställda får möjlighet att jobba med sådant som de brinner för.

– Det finns många fördelar med att jobba på ett litet sjukhus. Vi har goda konsultationsmöjligheter och man är inte bara en i mängden. Om jag behöver ringa och rådfråga någon vet personen i andra ändan vem jag är. På det sättet är vi alla viktiga länkar som tillsammans skapar en fungerande helhet, avslutar Johanna.

Kompetens utvecklas genom samarbete

En idag 27 år gammal häst fick specialistläkaren Jenny Gripenberg att söka sig tillbaka till hemstaden Jakobstad efter sina studieår i Umeå.

– Jag hade inga direkta planer på att flytta tillbaka till mina rötter, men jag tänkte att gör jag det ska jag i alla fall ha en häst, säger Jenny och skrattar.

Det blev mer än bara en häst för Jenny. Idag bor hon kvar i Jakobstad med sin familj.

– Jag trivs här! Det vi gör på Malmska idag, det gör vi bra. Det är lätt och smidigt att få vård. Eftersom det är småskaligt blir samarbete en naturlig del av vår vardag vilket automatiskt leder till att alla i personalen utvecklar en bredare kompetensbas.

Jenny är specialiserad inom inremedicin och tar idag mest hand om patienter med diabetes samt de som lider av mag- och tarmsjukdomar.

– Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom blir patienten aldrig frisk. Där får jag vara med som ett stöd och ödmjukt lyssna in personens livssituation. Genom att vi träffas regelbundet genom livet bygger vi fina relationer med varandra, det uppskattar jag allra mest med mitt arbete, berättar Jenny.

”Jag trivs här! Det vi gör på Malmska idag, det gör vi bra.”

Jenny, specialiserad inom inremedicin

Bli läkare i Jakobstad

En liten organisation har sina fördelar! Hos oss kan du rycka en kollega i ärmen genast du funderar över något, nära relationer med kollegor bygger en trygg grund för dig att utvecklas. Du är en del av oss från dag ett.

Medicine studerande, specialiserande läkare eller studerande inom allmänläkarutbildningen, det finns alltid en plats för dig! Vi välkomnar naturligtvis också färdiga allmänläkare och specialistläkare.

Medicine studerande

Särskild allmänläkar- utbildning, YEK

Bli specialläkare hos oss

Medicine studerande

Vi tar emot medicine studerande som studerat i minst tre år och avlagt åtminstone en del av kursen för ifrågavarande specialitet. Alla läkarvikariat förutsätter att du är godkänd av Valvira innan du börjar.

Vi erbjuder dig en start på karriären där närhet till patienterna, god arbetsgemenskap och möjligheten att påverka organisationen står högt i kurs.

Tre års studier – Amanuens

Efter att en medicine studerande har studerat i tre år och avlagt åtminstone en del av kursen för ifrågavarande specialitet kan han eller hon arbeta som amanuens på alla sjukhusets enheter. En amanuens deltar i patientarbetet på avdelningen och/eller polikliniken under den handledande läkarens ansvar.

Som amanuens kan man öva sig i läkaruppgifter och förbereda sig på att arbeta som läkare. En amanuensperiod på en specialitet pågår vanligtvis i en månad.

Studerande vid Åbo universitet kan även söka sig till tjänstgöring som amanuens via universitetet. Sommarens amanuensplatser söks genom att kontakta chefläkaren per e-post. Medicine studerande kan även arbeta kortare perioder som praktikanter.

 

Fyra års studier – Vikariera som läkare inom en specialitet eller på en allmänmedicinsk avdelning

En medicine studerande kan vikariera en läkare efter att ha genomfört de fyra till fem första årens studier med tillhörande tentamina. Efter att ha genomfört de studier som hör till de fyra första studieåren kan en medicine kandidat vikariera en läkare inom en specialitet på sjukhus eller på en allmänmedicinsk avdelning.

 

Fem års studier – Vikariera som HVC-läkare, läkare inom hemsjukvården eller på jouren

Efter fem års studier kan man vikariera som hvc-läkare, som läkare inom hemsjukvården och på jouren. På sommaren finns det förutom hvc-läkarvikariat även vikariat på jouren och på sjukhusavdelningarna. Beroende på specialitet omfattar arbetet som sjukhusläkare arbete på avdelningen, på jouren och på polikliniken under handledning av en äldre läkare. För hvc-läkare ingår dags-, kvälls- och helgjourer i arbetsuppgifterna. Sjukhusjourens kvällar, nätter och helger sköts av Terveystalo och studerande som fullgjort minst fem års studier kan delta i jouren kvällstid. Detta avtalar respektive studerande direkt med Terveystalo.

 

Erfaren hjälp finns alltid till hands

Medicinestuderande vikarierar hvc-läkare på mottagningen i Jakobstad eller Nykarleby där det alltid finns möjlighet att konsultera en mer erfaren läkare. Vi ordnar introduktion i verksamheten, till läkararbetet och användningen av patientdatasystemet Lifecare.

Förutom utbildningstillfällen som hålls för läkare en gång i veckan ordnas för kandidater även praktisk utbildning. Var och en får en personlig handledare. Vi försöker i mån av möjlighet att hjälpa till att ordna boende. Sommarens vikariat kan sökas genom att kontakta chefläkaren eller enhetens överläkare per e-post.

 

Ansökan om studierättigheter till Valvira

Uppgifter om genomförda studier, språkkunskaper (främst svenska/finska) samt önskad specialitet och tidpunkt för vikariatet bör framgå av ansökan. Observera att ansökan om studierättigheter behöver göras till Valvira i god tid.

Läs mer

Särskild allmänläkar- utbildning, YEK

Vi erbjuder:
 • Fri konsultering när som helst under arbetsdagen
 • 45 min patienttider under din inkörsperiod

På Malmska kan du genomföra hela tjänstgöringen oavbrutet hos samma arbetsgivare. Vi planerar tillsammans med dig en helhet där du mångsidigt förkovrar dina färdigheter på hvc och på sjukhuset. På hvc bekantar du dig under handledning av din tutor med arbetet på mottagningen, rådgivningen, jouren och avdelningen.

På sjukhuset kan vi ordna med tjänstgöring inom alla våra specialiteter. Din semesterrätt avbryts inte när du övergår från hvc-tjänstgöring till sjukhuset eftersom

du fortfarande arbetar hos samma arbetsgivare. I arbetsuppgifterna ingår dagjour och för hvc-läkare även kvälls- och helgjourer. Sjukhusjouren utanför arbetstid sköts av Terveystalo och husets läkare har möjlighet att joura via dem.

 

Extra utbildningsmöjligheter och flexibel arbetstid

Förutom den interna skolning som ordnas varje vecka har även unga läkare möjlighet att smidigt delta i utomstående skolningstillfällen på arbetsgivarens bekostnad. Du kan jobba deltid om du vill.

Läs mer

Bli specialist i allmänmedicin

Hos oss kan du bli specialist i allmänmedicin. Vi fungerar som en utbildningshälsovårdscentral för Åbo universitet. På Malmska kan du på hvc och inom sjukhusets olika specialiteter utföra alla tjänstgöringar som du behöver.

Även flera av våra övriga specialiteter har utbildningsrättigheter för specialiseringstjänstgöring, så du kan utbilda dig till specialist för att arbeta på vårt sjukhus. Vårt specialiseringssamarbete med Norrlands universitetssjukhus i Umeå har långa traditioner och vi har goda kontakter med universitetssjukhusen i Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Helsingfors.

Jobba som specialläkare hos oss

Arbetsgemenskapen på topp i
en av landets friskaste regioner

Konsultera dina kollegor i korridoren, lär dig det andra inhemska språket och njut av den goda arbetsgemenskapen. Kom och arbeta som specialist vid Social- och hälsovårdsverket.

Vi är en föregångare när det gäller att förverkliga den nya hälso- och sjukvårdslagen. Vi erbjuder befolkningen i regionen tjänster inom primärhälsovården och inom specialsjukvården på basnivå. Inom primärhälsovården finns ca 30 hvc-läkartjänster och 15 tandläkartjänster och på sjukhuset finns ca 30 läkartjänster inom olika specialiteter.

Vi koncentrerar oss på behandling av de vanligaste sjukdomarna men du kan även utveckla dina färdigheter enligt ditt eget intresse. Befolkningen i Jakobstadsregionen är i genomsnitt friskare än på annat håll i landet, vilket också märks i spektret av sjukdomar.

 

Språkbad på köpet

Vi betjänar befolkningen på svenska och finska. För svenskspråkiga är skolfinskan en bra grund och vid behov ordnar vi språkundervisning. De behövliga språkkunskaperna utvecklas snabbt.

Multiprofessionella team och
goda konsultationsmöjligheter

Kollegor och konsultationsmöjligheter finns nära i den egna organisationen. Vi samarbetar med Vasa centralsjukhus och Mellersta Österbottens centralsjukhus när det gäller vården av patienter och personalens fortbildning.

Vår personal arbetar gränsöverskridande och vi arbetar alla i multiprofessionella team så mycket som möjligt. Personalen på Social- och hälsovårdsverket håller en hög kompentensnivå och har god arbetsgemenskap

 

Höga trivselpoäng

Som arbetsgivare är Staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk mån om personalens trivsel och arbetshälsa och ordnar bl.a. utvecklings- och rekreationsdagar för personalen. Besök i simhall och på gym liksom andra motionsformer sponsoreras av arbetsgivaren. Personalföreningen erbjuder aktiviteter inom både kultur och motion.

Jakobstadsregionen är idealisk även för familjer. Det är nära till all service och till naturen, det finns ett rikt kulturliv och utbildningsutbud och levnadskostnaderna är måttliga. Allmän information om regionen finns på www.jakobstadsregionen.fi

Våra specialiteter

 • Allmän medicin
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Fysiatri och rehabilitering
 • Geriatri
 • Gynekologi
 • Inre medicin
  • Allmän inre medicin
  • Kardiologi
  • Gastroenterologi
  • Reumatologi
 • Kirurgi
 • Lungsjukdomar
 • Neurologi
 • Pediatrik
 • Psykiatri
 • Radiologi (Vasa centralsjukhus)
 • Ögonsjukdomar
 • Öron- näs- och strupsjukdoma

Medicine studerande och läkare

Pia-Maria Sjöström
Social- och hälsovårdsdirektör tf, chefsläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Gamla sjukhuset, ingång I, våning 3

– Ordförande i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp
– Kontaktperson för medicinsk forskning

06 786 2001, 06 786 1111
050 432 3964