Poolbefattningar

Arbeta i poolen

Omväxlande, utmanade och aldrig en dag som är den andra lik. Låter det tilltalande?

Poolarbetare jobbar på minst tre olika avdelningar i en ordinarie befattning. De har fasta arbetsskift och högre lön.

Hur mycket högre lön har de som arbetar i poolen?
De som har en poolbefattning som närvårdare eller sjukskötare och arbetar på minst tre olika avdelningar eller i tre olika team har samma uppgiftsrelaterade lön som närvårdare och sjukskötare anställda på en enhet eller avdelning. Poolarbetande närvårdare får ett tillägg om 40€/månad och sjukskötare 50€/månad för heltidsarbete.
Varför har poolarbetare högre lön?
Poolarbetare får lönetillägg p.g.a. att de arbetar på minst tre olika avdelningar.
Får de som arbetar i poolen erfarenhetstillägg?
Erfarenhetstillägg tillkommer i enlighet med kollektivavtalet Akta. Då du lämnar in intyg från tidigare anställningar räknas det ut hur många år du arbetat i branschen och vilka erfarenhetstillägg du är berättigad till på basen av dina tidigare arbetserfarenheter.
Är poolarbetare inhoppare och vikarier?
Nej, poolarbetare har en fast befattning eller ett längre vikariat.
Vad betyder fasta arbetspass?
Poolarbetare har schemalagda arbetslistor med fasta tider. De vet inte alltid på förhand på vilken avdelning de kommer att arbeta på, men alltid vilka tider som gäller. Poolarbetarnas skiften ändras inte p.g.a. sjukfrånvaro men avdelningen de ska arbeta på kan komma att ändras.
Kan poolarbetarna jobba i flera kommuner?
De flesta poolarbetare jobbar på några på förhand fastställda enheter. Oftast finns enheterna inom samma kommun eller på samma serviceställe.

Kontaktperson

Brita Pekkarinen
Avdelningsskötare
Poolen, Resursenheten

06 786 1938
050 570 4536

Marjo Pohjoisaho
Koordinator
Resursenheten

06 786 1761
050 461 9106

Tanja Holmberg
Koordinator
Resursenheten

050 446 0043