MER ÄN ETT ARBETE!

Socialomsorgen stjäl ditt hjärta.

Socialomsorgen

Vill du se en mer omfattande beskrivning av socialomsorgen, klicka här.

Socialhandledare vs. Socialarbetare

Vad är skillnaden?

Socialhandledare

  • Socionom YH- examen
  • Mestadels klientarbete
  • Tar inga avgörande juridiska beslut
  • Är ett komplement till socialarbetaren

Socialarbetare

  • Magisterexamen i socialt arbete
  • Leder klientprocessen och koordinerar helheten
  • Ansvarar för alla skriftliga handlingar
  • Tar avgörande juridiska beslut

Hur blir jag socialarbetare?

För att arbeta som socialarbetare ska man ha en magisterexamen i socialt arbete. Vägen dit kan se ut på många olika sätt. Läs mer om hur Annas, Idas och Anna-Karins vägar leder dem till socialarbetaryrket och varför de har valt att vidareutbilda sig. De vikarierar alla just nu som socialarbetare vid sidan av studierna.

Kompentensen
växer i team

Arbetar du inom socialomsorgen är du inte ensam! Med start inom barnskyddet introduceras ett systemiskt arbetssätt med multiprofessionella team. Genom att involvera en mångfacetterad kompetens och erfarenhet kan varje ärende lösas på ett holistiskt sätt.