Vem är vi?

Social- och hälsovårdsverket

Den viktigaste uppgiften för Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är att främja välbefinnandet samt bidra till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning.

Vården har för avsikt att höja livskvaliteten och bidra till en god arbetsförmåga. Vår verksamhet skapar trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver.

Vi betjänar omkring 43 000 invånare och har en personalstyrka på ungefär 1 700 personer. Vår organisation är tvåspråkig med svenska som majoritetsspråk.

”Vi vill främja en god hälsa och ett gott välbefinnande för vår befolkning.”

Vår verksamhet omfattar:

Hälso- och sjukvård

Äldreomsorg

Socialomsorg

Miljöhälsovård

Förälska dig i kusten

Från jäkt till lugn

Igen en timme i rusningstrafik in till centrum? Inte hos oss – här byter du ut rusningstrafiken mot en morgonlänk. Ta dig direkt från din trappa till skogsstråk och havsstränder, inget gör dig mer redo och full av energi inför en ny arbetsdag. I Jakobstadregionen kombinerar du lätt ett meningsfullt arbete med en innehållsrik fritid.

 

Livskvalitet

Förmånliga boendekostnader och naturen precis bakom knuten, vad mer kan man önska sig? Kanske närhet till all övrig service som skolor, daghem och arbetsplatser samt ett rikt kulturutbud. Jakobstad är litet men innehållsrikt, här kan du leva ett stimulerande och avslappnat liv. Staden är tillräckligt stor för att kunna erbjuda mångsidig service, men tillräckligt liten för att ge en känsla av äkta gemenskap.

Jobba hos oss och skapa ett liv med mening! Det finns hur mycket som helst att upptäcka här längs vår kust- remsa, både på jobbet och fritiden.

 

Språkbad på köpet

Vår arbetsgemenskap är tvåspråkig, men du får givetvis prata ditt eget modersmål med dina kollegor. Möjligheten att utveckla dina språkkunskaper både i arbetet och på fritiden är utmärkta här!

Mångsidiga arbetsmöjligheter väntar på dig i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby.

Verksamhets­områden

Malmska

Primärhälsovården
Avdelning för geriatri och allmän medicin
Läkarmottagningar
Hvc-jour
Hemsjukvård
Mödra- och barnrådgivning
Skolhälsovård
Tandvård
Specialsjukvården
Inremedicin
Sjukhusjour
Kirurgi
Neurologi och rehabilitering
Förlossning och gynekologi
Barnavdelning
Operation och anestesi
Psykiatri
Medicinska stödfunktioner
Fysioterapi
Laboratorium
Röntgen
Övriga stödfunktioner
Städservice
Näringscentral
Instrumentvård
Läkemedelscentral

Nykarleby

Hemservice – Munsala
Hemservice – Jeppo
Hagaborg demens- och serviceboende
Hagalunds Pensionärscenter
Grönkulla boende
Bäddavdelning
Fysioterapi
Hemsjukvård
Laboratorium
Läkarmottagning
Rådgivningsbyrå
Röntgen
Skolhälsovård
Tandvård
Städservice
Kosthåll

Pedersören

Hemservice – Esse
Hemservice – Pedersöre
Hemservice – Purmo
Esselunden
Pedersheim åldringscenter – Demensboende Alina
Pedersheim åldringscenter – Serviceboende Selma
Pedersheim åldringscenter – Vårdavdelning Frida
Purmohemmet
Dagcenter Träffen
Fysioterapi

Larsmo

Hemservice
Roslundens Demenshem
Sandlundens Åldringscenter
Ankaret – gruppboende för personer med psykisk ohälsa